Posts Tagged ‘گزارشی از مراسم برگزاری روز جهانی کارگر در پاریس’

گزارشی از مراسم برگزاری روز جهانی کارگر در پاریس

مه 12, 2010

 بیش از بیست سال است که روز جهانی کار (11 اردیبهشت) هر ساله بوسیله «کمیته موقت برگزاری اول ماه مه در پاریس» سازماندهی می شود و در این روز تاریخی مطالبات و اهداف طبقاتی کارگران در برابر نظام سرمایه داری برجسته می گردد. در یک کلام اول ماه مه ، مصاف عدالتخواهی  استقلال طلبانه اردوگاه کار در برابر نیروی ستمگر سرمایه است. روزی که اعتراض و نیز توان طبقاتی کارگران که آفریننده ی ثروت جهانی است و در دنیایی نابرابر، ارزش های اجتماعی شان بوسیله صاحبان سرمایه مصادره می گردد، در تمامی جوامع بنمایش گذاشته میشود. (more…)