Archive for the ‘ناهيد وفايى’ Category

شعله های آتش اول ماه مه بر فراز آبیدر ( داستان کوتاه )

آوریل 28, 2010

ناهيد وفايى : بهزاد و شعله در اتاق نشسته بودند ، نور خورشید از پنجره ها همچون نوارهای زرین بر دیوارها و فرشهای اتاق می تابید. عطر شکوفه های بهاری فضای اتاق را پر کرده بود. و در کنار اینها صدای آواز پرندگان به دلهای آنان شادی و آرامشی غیر قابل وصف می داد. آنها در مورد مسائل مختلف با یکدیگر صحبت می کردند. از جمله اول ماه مه و برنامه هر کدام از آنها با دوستان شان در این رابطه. شعله گفت که آنها می خواهند در شهر اعلامیه پخش کنند و بر دیوارها شعار بنویسند. و بهزاد گفت که آنها نیز می خواهند همین کار را انجام دهند و در ضمن خیال دارند به مناسبت اول ماه مه بر فراز آبیدر آتش روشن کنند. (more…)