Archive for آوریل 2010

اتحادیه آزاد کارگران ایران:احضار ۵ نفر از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در سنندج به اداره اطلاعات

آوریل 30, 2010

 

امروز دهم اردیبهشت ماه 89 آقایان شریف ساعد پناه، شیث امانی، صدیق کریمی، اسماعیل کاظمی و خالد سواری از فعالین و اعضای هیت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در شهر سنندج به اداره اطلاعات این شهر احضار شدند. مامورین امنیتی پس از احضار این کارگران ضمن بازجویی از آنان در مورد مراسم اول ماه مه در سنندج  از آنان خواسته اند فردا اقدام به برگزاری مراسم اول ماه  نکنند و در هیچ مراسمی نیز شرکت نکنند و تلاش کرده اند در اینمورد از این کارگران تعهد بگیرند. (more…)

س- رهبر:کارگران ایران درروزجهانی کارگران چه همبستگی باهمسنگران طبقاتی خوددارند?

آوریل 30, 2010
س- رهبر: لازم نیست میکروسکوپی داشته باشیم تا ببینم هم اکنون در ایران هزاران کارگر افغانی وعراقی زیر شدیدترین و وحشیانه ترین شرایط همچون کارگران ایران استثمار میشوند . آیا  کارگران ایران حضور این «کارگران مهاجر» را در درون یا  حتی  در سطحی از صفوف طبقاتی خود احساس می کنند ؟  کارگران ایران — علیرغم اینکه در یک کارخانه یا دریک محل کاری آشکارا می بینند که همسنخ و هم صنف خود  شدید تر  از خود او استثمار می شود ،اخراج می شود ، بیمه ندارد، ایمنی ندارد ، مزد کمتر می گیرد، کتک می خورد ،مزد اش پرداخت نمی شود و بدتر از همه دشنام های قومی و ملی نثارا ش  می کنند — در محیط کار   همبستگی  جهانی خود را چگونه و  با چه ابزار های اعلام  می کنند ؟ (more…)

فيلم: جنبش کارگران و روزجهانی کارگر چگونه شکل گرفت؟

آوریل 29, 2010

طرح کاهش ساعات کار زنان “ارمغان” رژیم جمهوری اسلامی به زنان زحمتکش ایران در آستانه روز جهانی کارگر

آوریل 29, 2010

امسال در آستانه روز جهانی کارگر ، زنان زحمتکش ایران از طرف رژیم حافظ منافع سیستم سرمایه داری یعنی جمهوری اسلامی ، با دسیسه طرح “کاهش ساعات کار زنان” روبرو هستند. در صورت به اجرا در آمدن این طرح، ساعات کار زنان شاغل و متاهل از 44 ساعت به 36 ساعت کاهش می یابد. این طرح در شرایطی مطرح میشود که حقوق اکثر زنان زحمتکش ایران که در بسیاری موارد تنها سرپرست خانواده می باشند و مجبور هستند برای تهیه ابتدایی ترین مایحتاج زندگی خود و فرزندانشان چند شغل داشته باشند ، اکثر اوقات حتی به 200 هزار تومان هم نمی رسد. اخیراً نیز شورای عالی کار ، میزان حداقل دستمزد کارگران را 303 هزار تومان تعیین کرد. (more…)

فدايان اقليت: آفيش اول ماه‌ مه‌

آوریل 29, 2010

آفيش اول ماه‌ مه‌

آوریل 29, 2010

شوراى برگزارى مراسم روز جھانى كارگر سال ٨٩: پيش به‌ سوى باشكوه‌ مراسم روز جھانى كارگر!

آوریل 29, 2010

آزاد رخشان: لیبرال- رفرمیست ها، اول ماه مه و قمار بر سر امر محال!

آوریل 29, 2010

آزاد رخشان: این نوشتار را با جمله ای از لنین آغاز می کنم، نه برای این که برای تایید کلیشه هایی که در ادامه خواهم نوشت مرجعی را جسته باشم، بلکه دقیقا به این دلیل، که سابقه تاریخی نقشی که نیروهای اجتماعی مختلف و طبقات در جدال جامعه در دوره های گوناگون التهاب سیاسی در عصر سرمایه داری ایفا می کنند را برجسته کرده باشم. این امر به ویژه با امعان نظر به موقعیت طبقه کارگر ایران و رسالتی که در دوران سیاسی جدید پیش رو بر عهده دارد حائز اهمیت و معانی عمیق تری می شود: (more…)

جمعی از چپ های شهر کلن: به مناسبت ماه مه 2010,پیش به سوی ایجاد شوراهای کارگری

آوریل 29, 2010

 از 1886 تا کنون سرگذشت جنبش کارگری در سراسر جهان، سرگذشتی دایره وار بوده است. مبارزه برای 8 ساعت کار در روز در سر آغاز این جنبش و رشد آن تا مرحله سیاسی شدنش و رفتن به پای انقلابات با سپردن اختیار خود به احزاب، همه و همه این حکایت را مستند نموده است. (more…)

بیانیه مشترک کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید: اول ماه مه پیکار کارگران در راه رهائی بشریت

آوریل 29, 2010

 گذشت بیش از یک قرن و دو دهه از خیزش کارگران آمریکا در سال ١٨٨٦ و ثبت شدن زادروز این نماد مبارزۀ پیکارگرانه در راه رهایی از ستم اجتماعی به نام «اول ماه مه»، نشانه قاطعی بر آزادی­خواهی و کوشش برای بیرون رفتن از بندهای اسارت نیروهای سازنده تاریخ بشری ست.

 

 

(more…)